Thuật Ngữ

Tại Fiverr Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho bạn những giá trị tốt nhất. Chính vì vậy, chúng tôi luôn tạo tất cả điều kiện để giúp bạn bắt đầu với Fiverr. Làm sao đó, bạn có thể sử dụng Fiverr một cách dễ dàng nhất có thể. Để thực hiện việc đó, chúng tôi đã tổng hợp lại tất cả những thuật ngữ trên Fiverr và giải thích nó theo một cách dễ nắm bắt. Với mục đích giúp bạn hiểu hơn về những thuật ngữ này. Chính là giúp bạn biết được cách để sử dụng nó dễ dàng hơn.

Dưới đây là danh sách thuật ngữ trên Fiverr do chúng tôi biên soạn và chỉnh sửa để giúp bạn dễ dàng tiếp cận hơn