Hướng dẫn Buyers

Hướng dẫn Buyers là chuyên mục tại Fiverr Việt Nam. Trong chuyên mục này, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều nội dung khác nhau. Nhằm hướng dẫn bạn tìm kiếm, sử dụng dịch vụ và mua dịch vụ trên Fiverr.

Những khó khăn khi bạn gặp phải trong quá trình làm việc với freelancer tại đây. Cũng không khác gì so với mình. Chính vì vậy, tại chuyên mục này. Đôi khi bạn sẽ tìm thấy những nội dung mang tính hướng dẫn. Một vài bài viết sẽ thiên về cách xử lý và giải quyết các vấn đề gặp phải.

Tương tự như những chuyên mục khác tại Fiverr Việt Nam. Với chuyên mục này, những nội dung đều được xây dựng dựa trên những câu hỏi từ những bạn khác. Từ chính kinh nghiệm của mình trong quá trình tìm kiếm và thuê freelancer để làm việc trên Fiverr trong nhiều năm qua.

Hi vọng, khi tìm kiếm tài liệu tham khảo tại Fiverr Việt Nam. Bạn có thể tìm thấy những nội dung hữu ích nói chung. Và tại chuyên mục này nói riêng.