Custom Offers

Custom Offers là một thuật ngữ trên Fiverr nhằm chỉ ưu đãi tùy chỉnh. Khi bạn là một sellers và làm việc với khách hàng của mình. Nếu như bất kỳ một yêu cầu nào từ khách hàng không nằm trong phạm vi gig của bạn cung cấp. Bạn có thể gửi cho khách hàng của mình một ưu đã tùy chỉnh. Phần này, nằm ngay tại hộp thư đến, nơi mà bạn trao đổi với khách hàng của mình.

Việc sử dụng ưu đãi tùy chỉnh ngoài việc giúp chúng ta dễ dàng làm việc hơn. Nó còn làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng về cách mà bạn đang làm việc với họ. Một trường hợp nữa, nếu bạn nhận được một yêu cầu nào đó từ khách hàng thông qua Custom Order Request. Bạn cũng có thể sử dụng ưu đãi tùy chỉnh này để trả lời cho họ biết.

« Back to Glossary Index
Nguyễn Cao Tiến
Chào bạn, rất vui khi bạn ghé thăm blog Fiverr Việt Nam. Mình là Tiến, hiện tại mình đang làm freelancer toàn thời gian trên Fiverr. Rất mong giúp đở bạn khi làm việc và kiếm tiền với Fiverr.