Gửi Bài Viết

Giúp Fiverr Việt Nam xây dựng nội dung là một cách để bạn có thể giúp đỡ cộng đồng. Mình luôn trân trọng những đóng góp từ bạn. Nhất là những chia sẻ kinh nghiệm làm việc, các kiến thức kiếm tiền với Fiverr. Chính vì thế, đây là cơ hội để bạn có thể chia sẻ nó rộng rãi hơn đến mọi người.

Nội dung chấp nhận

Việc gửi bài viết trên Fiverr Việt Nam được mình kiểm duyệt và có thể thay đổi để nó phù hợp. Để các bạn mới có thể dễ dàng tiếp cận nó. Chính vì thế, những nội dung không đáp ứng được nhu cầu theo tiêu chí cá nhân của mình. Mình xin phép được từ chối. Và mọi thông tin từ chối và chấp nhận bài viết. Sẽ được thông báo kịp thời với bạn qua email.

Lưu ý nội dung tại Fiverr Việt Nam đều liên quan đến Fiverr. Vì vậy, tất cả những chủ đề khác. Mình xin phép từ chối.

Khuyến khích gửi bài

Để tạo động lực cho bạn gửi bài viết tại Fiverr Việt Nam. Bạn có thể được khuyến khích theo hai cách.

  • Đặt backlink tại trang bài viết của bạn.
  • Hoặc nhận tiền nhuận bút