Levels

Levels là một thuật ngữ trên Fiverr nhằm chỉ cấp độ người bán tại đây. Hiện nay trên Fiverr có rất nhiều cấp độ người bán khác nhau. Từ người mới đến người bán cấp 1, cấp 2 và Top Rated Sellers

Để đạt được những cấp bật cao hơn tại Fiverr. Đòi hỏi bạn cần phải làm việc và phát triển dịch vụ của bạn tại đây tốt hơn. Từ đó có nhiều khách hàng và order. Sau khi đủ điều kiện theo như Fiverr quy định. Bạn sẽ được xem xét và chuyển lên một cấp độ người bán mới.

Một số nội dung hữu ích dành cho bạn liên quan đến thuật ngữ này:

  • Các cấp độ người bán hiện tại trên Fiverr
  • Top Rate Sellers là gì? Mục tiêu hướng dẫn dành cho người bán trên Fiverr
« Back to Glossary Index
Nguyễn Cao Tiến
Chào bạn, rất vui khi bạn ghé thăm blog Fiverr Việt Nam. Mình là Tiến, hiện tại mình đang làm freelancer toàn thời gian trên Fiverr. Rất mong giúp đở bạn khi làm việc và kiếm tiền với Fiverr.