Thẻ lưu trữ: Kiếm tiền online

làm công ăn lương và làm việc tự do - ưu và nhược điểm thumbnails
Podcasts

FVNP#2: Làm văn phòng và làm Freelancer. Ưu và nhược?

Trong số Podcast #2 lần này. Tiến chia sẻ với bạn một trong những bài viết Tiến cảm thấy rất hay khi tình cờ đọc qua. Về việc so sánh giữa làm việc văn phòng và làm việc tự do. Đâu là...