Thẻ lưu trữ: thời gian nhận tiền từ đơn hàng trên fiverr

thời-gian-nhận-tiền-từ-đơn-hàng-trên-fiverr-thumbnails
Hướng dẫn Sellers

Thời gian nhận tiền từ đơn hàng trên Fiverr – 3 trường hợp

Tiếp tục là việc giải đáp một số thắc mắc của một số bạn khi làm việc và kiếm tiền với Fiverr. Trong lần này, một bạn có hỏi mình rằng. Nếu như sau khi giao hàng cho khách hàng...