Thẻ lưu trữ: Làm Sellers trên Fiverr

2 khoản phí khấu trừ trên Fiverr bạn nên biết 1
Hướng dẫn Buyers

2 khoản phí khấu trừ trên Fiverr bạn nên biết

2 khoản phí khấu trừ trên Fiverr mà bạn cần biết!!! Trong thời gian gần đây, có nhiều bạn hỏi mình. Tại sao khi mình mua dịch vụ trên Fiverr lại bị trừ phí nhiều quá chừng luôn. Nhiều khi...