Thẻ lưu trữ: khách hàng ngoài fiverr

Cách làm việc với khách hàng bên ngoài Fiverr - 3 bước 1
Hướng dẫn Sellers

Cách làm việc với khách hàng bên ngoài Fiverr – 3 bước

Cách đây một vài ngày, có một bạn hỏi mình. Bạn ấy muốn làm việc với khách hàng bên ngoài bằng cách thanh toán thông qua Fiverr. Tuy nhiên, không biết phải làm cách nào để thực hiện việc đó....