Thẻ lưu trữ: Freelancer

tìm kiếm khách hàng ở đâu
Blog

6 nơi giúp bạn tìm kiếm khách hàng khi làm freelancer

Có rất nhiều nơi để bạn có thể tìm kiếm khách hàng khi làm freelancer. Và tùy ở mỗi bạn sẽ có một list riêng dành cho mình. Tuy nhiên, trong nội dung bài viết này, Tiến xin giới thiệu...