Thẻ lưu trữ: con đang làm gì

con dang lam gi do thumbnails
BlogÝ kiến

Con đang làm gì? Trả lời như thế nào đối với Freelancer?

CON ĐANG LÀM GÌ? Không biết đối với bạn, khi làm freelancer. Trở về nhà, có ai hỏi bạn câu hỏi như thế này không?. Với Tiến thì rất rất nhiều người hỏi Tiến. Và thời gian mới đầu quyết...