Thẻ lưu trữ: cách xử lý đơn hàng trên fiverr

các-trạng-thái-của-đơn-hàng-trên-fiverr-thumbnails
Hướng dẫn Sellers

8 trạng thái của đơn hàng trên Fiverr và ý nghĩa

8 trạng thái đơn hàng trên Fiverr và ý nghĩa!!! Bạn có bao giờ tự hỏi điều đó không?. Nếu bạn để ý, tại khu vực dashboard của sellers. Có một khu vực gọi là Order. Khi bạn ghé thăm...