Thẻ lưu trữ: Cách thiết lập profile Fiverr

Thiết lập profile người bán trên Fiverr - 3 lý do 1
Hướng dẫn Sellers

Thiết lập profile người bán trên Fiverr – 3 lý do

Làm việc tự do và kiếm tiền từ việc làm freelancer ở bất kỳ nơi đâu cũng vậy. Điều đâu tiên để bạn được chú ý đến từ khách hàng tại nơi đó. Chính là profile của bạn. Thông tin...